Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Etola-yhtiöiden CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Etola-yhtiöt
  Lampputie 2
  00740 Helsinki
  Puh. 020 76511
  E-mail: rekry@etola.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Mari Mikkonen
  Etola-yhtiöt
  Lampputie 2
  00740 Helsinki
  Puh. 020 76511
  E-mail: mari.mikkonen@etola.fi
 3. Rekisterin nimi
  Etola-yhtiöiden CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Etola-yhtiöiden saamissa toimeksiannoissa, joissa Etola-yhtiöiden asiakkaalle etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Etola-yhtiöiden CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
  Rekisteri säilyttää työnhakijan antamia hakemustietoja hakijarekisterissä 12 kuukautta tai kunnes valintaprosessi on päättynyt (mikäli kyseessä haku tiettyyn tehtävään).
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Etola-yhtiöiden sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Etola-yhtiöiden toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.